djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Dilruba

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Dilruba
Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Pó?nocno-Zachodnich Indii

Dilruba jest praktycznie identyczna z Esraj Esraj. Oba instrumenty ró?ni? si? nie tyle budow? czy technik? gry, ale pochodzeniem i wyst?powaniem. Dilruba jest instrumentem po?rednim pomi?dzy Sarangi a Sitar.Budow? i brzmienie zawdzi?cza temu pierwszemu, ale, podobnie jak Sitar, posiada gryf i progi, co czyni go instrumentem du?o ?atwiejszym do grania. Instrument ten jest wykorzystywany na terenie Pó?nocno-Zachodnich Indii - w Pend?abie i Uttar Pradeszu. Dilruba ma szeroki gryf o 18 strunach, z których, podobnie jak na Sitar gra si? najcz??ciej tylko na jednej.


Linki:
David & Chandra Courtney's Page
www.Theteaparty.de
The Josh Bakehorn Indian Musical Instruments Page


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil