djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Gna

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Gna
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Gna jest najlepiej znanym przedstawicielem grupy b?bnów obr?czowych o dwóch membranach. Cho? znane s? te? inne przyk?ady takich instrumentów, jak murichenda z Karelli, czy chadchadi z Orissy, gna jest najbardziej charakterystyczny i wyst?puje na najwi?kszym obszarze.Instrument ten spotka? mo?na w Laddakhu, skrajnie pó?nocnym stanie Indii, oraz w s?siednich pa?stwach - Bhutanie, Nepalu i Tybecie. Osadzony na ozdobnej obr?czy b?ben wyposa?ony jest w r?czk? s?u??c? do trzymania, a w wi?kszych odmianach - zwanych gna chen - do powieszenia. Gra si? charakterystycznie wygi?t? pa?k?. Obie wersje instrumentu spe?niaj? wa?n? rol? w tantrycznych ceremoniach buddyzmu i lamaistycznych ta?cach Sherpów - wy?ynnych ludów Laddakhu, Bhutanu, Nepalu i Tybetu. Szczególnie charekterystyczny jest taniec gna cham, w którym odwzorowane s? odwieczne emanacje ?wiata, ?ycia i ?mierci, zlewaj?ce si? z kosmiczn? wibracj? niebia?skiego b?bna. Wyraz takiej wiary, cho? ju? nie za po?rednictwem gna, znajdziemy tak?e w Indiach, pod postaci? mistycznego d?wi?ku damaru Shivy.

Autor wpisu: KarWil