djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Kanjira

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Kanjira
Kanjeera Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Karnatik Sangit (Po?udnie)

Khanjeera jest b?bnem obr?czowym, i przez to podobnym do Daffu. Podobie?stwo to jest jednak ograniczone, jako ?e wykorzystywana na Po?udniu Indii khanjeera ?mia?o mo?e nosi? miano najbardziej oryginalnego b?bna obr?czowego ?wiata.Obr?cz z twardego drewna liczy sobie nie wi?cej ni? 20 cm ?rednicy; w obr?cz wkomponowana jest pojedyncza para talerzy - taka jakie spotykane s? w tamburynach. Naci?gni?ta skóra jest skór? iguany, co utrudnia obecnie legalny wywóz tego instrumentu z Indii. Membrana jest naci?gni?ta do granic mo?liwo?ci, tak ?e bezpo?rednio przed graniem nale?y napi?cie skóry nieco zmniejszy?.

Takie "strojenie" przebiega do?? osobliwie. Muzyk skrapia wod? wewn?trzn? cz??? membrany i równomiernie rozprowadza po niej wilgo?. Skóra ch?onie wilgo? i ju? po chwili d?wi?k staje si? ni?szy. Efekt odwrotny osi?gamy grzej?c b?ben nad ogniem lub grzejnikiem. Poniewa? instrument nie trzyma poprawnego stroju d?u?ej ni? kilkana?cie minut, wytrawni muzycy, jak cho?by "Vikku" Vinayakram, czy jego syn Selvaganesh, wykorzystuj? jednocze?nie kilka khanjeer, przynoszonych na scen? i podmienianych przez pomocnika stroj?cego je poza scen?.

Sama gra na khanjeerze to osobny rozdzia?. Lewa r?ka chwyta obr?cz tak, by palce swobodnie mog?y dociska? membran?. Aktywnie gra si? tylko praw? r?k?, ustawion? jak do gry na tabli (kciuk i palec wskazuj?cy to jedna grupa, a ?rodkowy, serdeczny i ma?y - druga), gdy za? lew? dociskamy lub odpuszczamy membran?, wp?ywaj?c na d?ugo?? i wysoko?? powstaj?cego d?wi?ku. Mimo tak z?o?onej techniki gry mistrzowie potrafi? wydoby? z khanjeery nieprawdopodobne wr?cz uk?ady rytmiczne. Odsy?am tu do nagra? Salveganesha oraz linków podanych ni?ej.

Autor wpisu: KarWil