djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Misy Tybeta?skie

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Misy Tybeta?skie
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Religijna

?piewaj?ce misy tybeta?skie zajmuj? istotne miejsce w muzyce religijnej Tybetu, oraz s?siednich pa?stw le??cych w Himalajach. Podobnie jak kryszta?owe kieliszki z wod? misy wprowadzane s? w wibracje za pomoc? okr??nego ruchu po ich kraw?dzi, wykonywanego na przyk?ad drewnian? pa?k?.Odpowiednie ??czenie wibracji wielu mis ma oddawa? harmoniczne wspó?brzmienie kosmosu i s?u?y za medium przekazuj?ce ludziom g?os boga. Cz?sta jest wiara w lecznicze w?a?ciwo?ci ?piewu mis, a okr??ny ruch wykonywany na nich, podobnie jak na specjalnych m?ynkach modlitewnych, s?u?y kontemplacji i skupieniu.

Autor wpisu: KarWil