djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Jaltarang

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Jaltarang
Z Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Wspó?czesna

Jaltarang, dos?ownie t?umaczony jako „wodna fala”, to do?? popularny w XX wieku idiofon, wykorzystywany g?ównie w indyjskich orkiestrach.
Muzyk siedzi otoczony licznymi porcelanowymi miseczkami, nape?nionymi w ró?nym stopniu wod? i uderza w ich kraw?dzie dwoma cienkimi bambusowymi pa?eczkami trzymanymi w r?kach.

Ci??ko jest jednoznacznie wypowiada? si? na temat indogeniczno?ci tego ciekawego instrumentu. Podobno Aleksander Wielki, powracaj?c do Macedonii, zabra? ze sob? muzyków graj?cych na jaltarang. Doniesie? tych jednak nie mo?emy by? pewni. Innym potencjalnym ?ród?em dowodów na wczesn? obecno?? jaltarang na subkontynencie indyjskim jest Kamasutra. Jej autor, Vatsyayana, sugeruje i? kobieta w ramach kama shastry (sztuki erotycznej) powinna posi??? 64 zdolno?ci, takich jak cho?by ?piew, gr? na ró?nych instrumentach, taniec, zdolno?? pisma, rysunku, tatua?u, dekorowania sypialni, etc. Po?ród tych zdolno?ci, z których najistotniejsz? jest znajomo?? samej Kamasutry, autor wymienia „granie na naczyniach wype?nionych wod?”. W sposób jasny i bezpo?redni jaltarang wymieniony jednak zostaje dopiero w siedemnastowiecznej Sangita Parijata.


Linki:
David & Chandra Courtney's Page

Autor wpisu: KarWil