djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Thali

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Thali
Thali Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

Thali to tylko jedna z nazw u?ywanych w Indiach do okre?lenia gongu. Okr?g?e metalowe p?yty (najcz??ciej z br?zu), zawieszone na sznurze przechodz?cym przez dwa nawiercone na brzegach gongu otwory, uderzane s? pa?kami.
Cho? bardzo rozpowszechnione w?ród prostych ludzi, nie s? one stosowane w bardziej z?o?onych systemach muzycznych, a jedynym wyj?tkiem s? tu gongi akompaniuj?ce ta?com kathakali, wywodz?cym si? z wczesnych religijnych dram.

Najcz??ciej spotykane s? po prostu p?askie dyski, w Pó?nocnych Indiach zwane thali, jagte lub jagante za? na Po?udniu, w Karnatace i Andhra; w ensemblu tancerzy kathakali zwane s? chenkala b?d? chennala. Z kolei seemu pó?nocno-wschodnich prowincji nie jest ju? p?aski i wyró?nia si? centralnie po?o?onym wybrzuszeniem, gdy za? plemienne odmiany thali maj? wygi?te ku górze kraw?dzie, pe?ni?c oryginalnie rol? talerzy.

W Rajastanie napotka? mo?emy ciekaw? odmian? tego instrumentu, zwan? sree mandal. Pewna ilo?? metalowych gongów o ró?nej ?rednicy i grubo?ci osadzona jest na drewnianej ramie, tworz?c pewien rodzaj thali tarang, analogiczny z kastha tarang. Instrument zosta? prawdopodobnie zainspirowany stworzonym wcze?niej w Chinach yun lo.


Linki:
Muzyka ludowa Indii


Zdjęcia:
Seemu z Pó?nocnego-Wschodu
Seemu z Pó?nocnego-Wschodu
Gong plemienny
Gong plemienny
Sree Mandal
Sree Mandal
Kastha Tarang / Yun Lo
Kastha Tarang / Yun LoAutor wpisu: KarWil