djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Kirikittaka

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Kirikittaka
Z <I>Musikinstrumente der Volker</I>, A. Buchner Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Kirikittaka Jest indyjsk? odmian? bardzo prymitywnego, a tym samym spotykanego w ka?dej praktycznie kulturze, instrumentu. Angielska jego nazwa to scraper, a d?wi?k przez niego generowany powstaje przez pocieranie i przesuwanie patyczka po nierówno?ciach wyci?tych w bambusie lub tykwie.
Instrument cz?sto posiada otwór lub wzd?u?ne naci?cie, wzmacniaj?ce w?a?ciwo?ci rezonatora i pot?guj?ce d?wi?k. Jak z wi?kszo?ci? instrumentów ludowych i plemiennych, na terenie Indii spotka? mo?emy liczne odmiany kirikittaki, cz?sto wyst?puj?ce pod innymi nazwami (np. ruga braiya, daddu rajan, kokkara). Nietrudno te? znale?? podobne instrumenty w innych cz??ciach ?wiata, np. chi?skie yu o kszta?cie tygrysa, czy meksyka?skie omichicahuagtli.

Autor wpisu: KarWil