djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Tokka

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Tokka
Tokka Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Plemienna

Tokka Pochodzi z Assanu i jest prymitywnym ghana vadya, urzywanym zarówno do celów praktycznych, jak i muzycznych. Metrowy odcinek wysuszonego pnia bambusa z jednej strony zostaje wzd?u?nie ponacinany, tak ?e fragmenty rozszczepionego pnia swobodnie si? poruszaj? uderzaj?c o siebie.
Na drugiej stronie bambusa oznacza si? uchwyt nanosz?c ozdobne naci?cia. Instrument trzyma si? jedn? r?k? za uchwyt, drug? za? za ?rodek i potrz?sa, co daje d?wi?k po?redni mi?dzy grzechotk? a clapperem. Tokka jest te? narz?dziem wykorzystywanym przez my?liwych. Szczególnie podczas polowania na s?onie, zwanym khedda, instrumentu tego u?ywa si? w nagonce.

Ciekaw? odmian? tokka jest lebang gumani z Tripury – instrument trudny do sklasyfikowania, jako ?e wykazuje cechy kordofonu, idiofonu i aerofonu. Na precyzyjne naci?cia bambusa naniesione s? struny. Wraz z machaniem, albo obracaniem bambusowego kija opór powietrza powoduje wibracje strun, do których dochodzi d?wi?k uderzaj?cych o siebie cz??ci bambusa. Podobno u?ycie tego instrumentu chroni plony przed insektami, które na jego d?wi?k zlatuj? si? do graj?cego, gdzie zostaj? wy?apane.


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil