djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Danda

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Danda
Danda Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Danda lub Kolu S? pa?kami uderzanymi rytmicznie o siebie, kolorowymi lub bezbarwnymi, zwie?czonymi dzwonkami lub nie posiadaj?cymi ich. Spotka? je mo?na w stanie Gujarat i w po?udniowych cz??ciach Indii.
W Gujarat zwane s? dandiya - dwa barwnie polakierowane pa?ki d?ugo?ci oko?o 30 centymetrów s? trzymane, zazwyczaj po jednej w ka?dej d?oni, i uderzane o siebie w rytm ta?ca zwanego dandiya ras. Bardzo podobne ta?ce grupowe s? te? popularne w stanch Andhra, Karnataka,Karela i Tamil Nadu (wszystkie na Po?udniu), gdzie instrument nazywany jest kolu, a taniec - kolattam. Pewn? szczególn? odmian? tego ta?ca jest pinnal kolattam (Po?udnie Indii), b?d? te? gomph (Gujarat), w ramach którego ka?dy tancerz w jednym r?ku trzyma kolu lub dandiya, w drugim za? koniec sznura lub tasiemki. Wraz z trwaniem ta?ca, dzi?ki ustalonej choreografii, tasiemki zaplecione zostaj? w barwny warkocz, który przy wykonywania ta?ca w odwrotnej kolejno?ci zostaje na powrót rozpl?tany.


Linki:
Danda Ras


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil