djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Dholak

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Dholak
Dholak o naci?gu sznurowym i ?rubowym Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa Indii Pó?nocnych

Dholak jest popularnym b?bnem na terenie Pó?nocnych Indii. Jest to klasyczny mridang - b?ben cylindryczny (barrel drum) - o membranach po dwóch stronach. Prawa membrana jest po wewn?trznej stronie obci??ona aplikacj? ze smo?y, gliny i piasku (Dholak masala - gdzie masala oznacza mieszank?), co daje d?wi?kowi basowe w?a?ciwo?ci.Membrana po lewej stronie nie jest doci??ona i wydaje wy?szy d?wi?k. Najcz??ciej spotykana pozycja do gry polega na umieszczeniu Dholaka poprzecznie przed sob?, b?d? na kolanach, siedz?c ze skrzy?owanymi nogami. Cz?sto te? spotyka si? drugiego graj?cego siedz?cego naprzeciw i patyczkiem wybijaj?cego na korpusie b?bna podstawowy rytm. Spotka? si? mo?na z tradycyjnym naci?giem sznurowym (wraz z systemem pier?cieni pomagaj?cych w strojeniu) oraz wspó?czesnym naci?giem mechanicznym.

Wi?cej informacji na temat Dholi i Dholaków w sekcji o Bheri


Linki:
David & Chandra Courtney's Page
Chennai Online
Makar Page


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil