djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Djembe

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Djembe
Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Afryka
Gatunek muzyki: Ró?ne

Djembe [czytaj D?embe], to b?ben w krzta?cie kielicha lub klepsydry zrobiony z drewna, o membranie oryginalnie z koziej (a niegdy? antylopiej) skóry. Aktualnie mo?na spotka? te? djemby ze skóry sztucznej (np z naci?gów perkusyjnych). Djembe wywodzi si? z obszarów zachodniej Afryki, cho? obecnie jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym instrumentem etnicznym na ?wiecie. Prawie ka?dy zaczyna nauk? w?a?nie od djembe.Djebe mo?e by? u?ywane zarówno jako instrument solowy, jak i akompaniuj?cy. W ramach tradycyjnego zgromadzenia, na które sk?adaj? si? dwie djemby i trzy b?bny basowe, tzw. dunduny, jedno djembe pe?ni w?a?nie rol? solisty (ten o wy?szym d?wi?ku), drugie za? akompaniuje (ten o bardziej basowym brzmieniu). Cho? uliczne granie np. w Krakowie nie trzyma si? tych tradycyjnych regu?, warto pami?ta? ?e b?ben o najwy?szych d?wi?kach powinien gra? najg??ciej.

Instrument wykonuje si? z wydr??onego pnia drzewnego, naci?g natomiast, oryginalnie robiony z pasów poskr?canej skóry koziej, obecnie zast?piono przez wzgl?d na trwa?o?? b?bna sznurami plastykowymi.

Zakup dobrej djembe nie przyspa?a w Polsce wi?kszych problemów. Dost?pne na rynku s? zarówno djembe robione w kraju (g?ównie z brzozy lub lipy - w cenach wachaj?cych si? mi?dzy 200 a 450 z?otych), oraz doskona?e djembe sprowadzane, które cho? dro?sze (350-700 z?otych) pragn? serdecznie poleci?.

?ród?o: Strona prywatna Karwila


Dźwięki:
posłuchaj - Samba (by Rodrigez)


Linki:
Historia migracji Djembe z Afryki
Forum Djembe
Ró?ne kszta?ty Djembe
Trzy filmy instrukta?owe
Obszerna baza linków o Djembe i innych


Zdjęcia:
Warsztaty w Sopocie
Warsztaty w Sopocie
Autor wpisu: Zdzisiu