djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Surpeti

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Surpeti
Surpeti manualne i elektroniczne Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Ró?ne

Surpeti Jedynym celem tego instrumentu jest nadawanie d?wi?ku podstawowego - wa?nej sk?adowej w muzyce Indii - z którego korzystaj? pozostali muzycy, odwo?uj?c si? do jego brzmienia i w oparciu o nie realizowa? wybran? tonacj?.Istnieje wersja tradycyjna, budow? przypominaj?ca Peti, czyli Harmonium - d?wi?k wydawany jest tu z pomoc? miecha obs?ugiwanego r?cznie. Oczywi?cie Surpeti nie posiada klawiszy, jako ?e jego rol? jest wydawanie d?wi?ku o sta?ej wysoko?ci. Drug?, obecnie cz??ciej spotykan? wersj? tego instrumentu jest Surpeti elektryczne, które wspó?cze?nie oferuje bardzo bogate mo?liwo?ci brzmieniowe; potrafi zast?pi? równie? Tampure.

Surpeti u?ywane jest w ka?dej odmianie muzyki indyjskiej. Mo?na jednak zaobserwowa? pewne ró?nice - i tak na Pó?nocy (Hindustani Sangit) arty?ci wykorzystuj? ten instrument tylko do ?wiczenia, nie bior?c go jednak na koncerty. Muzycy Po?udnia (Karnatik Sangit) nie maj? takich zahamowa?.


Linki:
David & Chandra Courtney's Page

Autor wpisu: KarWil