djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Sarod

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Sarod
Sarod Rodzaj instrumentu: Kordofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: ---

Sarod jest wzgl?dnie nowym instrumentem wywodz?cym si? od pradawnego Rabab.I>Rabab by? niegdy? instrumentem smyczkowym (pozosta?o?ci tego wida? po charakterystycznym wci?ciu u?atwiaj?cym operowanie smyczkiem), kojarzonym g?ównie z obszarami Afganistanu, w Indiach za? Kaszmiru. Sarod jest ju? zdecydowanie instrumentem strunowym - szarpanym. Podstaw? jego nietypowej bodowy jest wkl?s?y mostek pokryty membran? i brak progów. Podobnie jak w przypadku Sitar znajdziemy tu zarówno strony o sta?ym, jak i o zmiennym d?wi?ku, a tak?e struny samoczynnie popadaj?ce w wibracje po zagraniu koresponduj?cych z nimi d?wi?ków.


Linki:
David & Chandra Courtney's Page
www.Sarod.com
Makar Records


Zdjęcia:

Autor wpisu: KarWil