djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Darbuka

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Darbuka
Tradycyjna darbuka Rodzaj instrumentu: Membranofony
Krąg kulturowy: Kraje Arabskie
Gatunek muzyki: Ró?ne

Darbukka to turecka nazwa instrumentu, najcz??ciej u?ywana w Polsce. Inn? nazw? jest te? Doumbek - sk?adnia s?ów 'doum' i 'bek', które tradycyjnie by?y u?ywane do oznaczenia dwóch podstawowych brzmie? tego b?bna.Warto te? wspomnie?, ?e Arabowie nazywaj? ten instrument Tabla (Tablha), co cz?sto prowadzi do pomy?ek zwi?zanych z hindusk? Tabl?-Bayan. Jest to instrument z grupy membranofonów o kielichowym krzta?cie, tradycyjnie z naci?giem wykonanym ze skóry rybiej b?d? cienkiej koziej. W formie obecnej korpus b?bna jest wykonany z metalu i cz?sto ob?o?ony ozdobnymi materia?ami, membrana za? jest zrobiona z plastyku i naci?gana ?rubami. Na instrumencie gra si? obur?cz, trzymaj?c go w pozycji poziomej pod pach?, opieraj?c na biodrze. Wiele tego typu b?bnów ma specjalny pas mocuj?cy u?atwiaj?cy znacznie gre.


Linki:
Darbuka FAQ
Mas'uds Rhythm Guide
Kamuran's Guide for Doumbek Players
Jak gra? na Darbuce - j?zyk Polski


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil