djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Ottu

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Ottu
Rodzaj instrumentu: Aerofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Po?udniowych Indii

Ottu jest spokrewniony z Nadaswaram i Shehnai. Jednak w przeciwie?stwie do nich nie posiada skali melodycznej, a jego zadaniem jest ci?g?e utrzymywanie d?wi?ku o jednolitej wysoko?ci - podstawy d?wi?kowej, do której pozostali muzycy mog? si? odwo?ywa?.Ottu ma zazwyczaj cztery do pi?ciu otworów, które pozwalaj? nastroi? instrument (przez zalepienie otworów woskiem), nie s?u?? jednak palcowaniu. Najcz??ciej wykorzystuje si? go razem z Nadaswaram, a wi?c przy rytua?ach sakralnych i ?lubach.


Linki:
David & Chandra Courtney's Page


Zdjęcia:
Autor wpisu: KarWil