djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Manjira

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Manjira
Manjira Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Muzyka Ludowa i Religijna

B>Manjira Jest jedn? z wielu nazw talerzy, a wi?c metalowych dysków o wygi?tych ku sobie kraw?dziach, które w Indiach wyst?puj? bardzo licznie w ró?nych kszta?tach i rozmiarach.Najcz?stsze nazwy tych najmniejszych to jalra, jhallari, kartal, tsli, talam, elattalam, kuzhittalam i manjira. Wi?ksze to odpowiednio jhanj, jhallari, bhrattalam, brahmatalam i bortal.

Talerze zawsze wyst?puj? w parze. ?rednice wahaj? si? od najmniejszych – trzy-, pi?cio-centymetrowych – do najwi?kszych, mierz?cych ponad 30 centymetrów. Ró?ny jest te? stopie? wygi?cia kraw?dzi: niektóre przypominaj? zwyk?e dyski i s? w tym podobne do gongów, inne maj? wr?cz kszta?t dzwonu.


Dźwięki:
posłuchaj - przyk?adowe d?wi?ki


Linki:
David & Chandra Courtney's Page


Zdjęcia:

Autor wpisu: KarWil