djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Encyklopedia > Chimpta

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Chimpta
Rodzaj instrumentu: Idiofony
Krąg kulturowy: Indie i orient
Gatunek muzyki: Lok Sangit (Muzyka Ludowa)

Chimpta oryginalnie by?y szczypcami do ognia, ale sta?y si? instrumentem przez dodanie symetrycznie rozmieszczonych par ma?ych talerzy. Instrument u?ywany jest w prowincji Penjabu na pó?nocy Indii oraz w tradycji muzycznej Sikhów.Regu?y grania na nim zosta?y mi zademonstrowane i obja?nione dzi?ki ?yczliwej cierpliwo?ci grupy "Bhangra" z Penjabu w czasie ich tournee po Polsce. Przesuwan? na odpowiedni? wysoko?? szczypiec metalow? obejm? regulujemy jak bardzo szczypce s? rozchylone, zale?nie od tempa gry i warto?ci brzmieniowych jakie chcemy uzyska?. Gramy zaciskaj?c szczypce, potrz?saj?c nimi i w charakterystyczny sposób nimi obracaj?c.


Dźwięki:
posłuchaj - przyk?adowe d?wi?ki


Linki:
David & Chandra Courtney's Page
Folk Music Instruments

Autor wpisu: KarWil