djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Pierwszy dzie? Festiwalu - Koncerty

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Pierwszy dzie? Festiwalu - Koncerty
16-03-2006 by KarWil

Pierwszego dnia Festiwalu Perkusyjnego odby?y si? dwa koncerty i jedna prezentacja. poni?ej recenzja wyst?pu Roberta Sztorca, zespo?u Viva Flamenco z udzia?em Giridhara Udupy oraz Marka Ba?aty, oraz koncertu Dobrek Bistro.„Ze ?wiata czterech stron...”

Koncert gwiazd – otwarty do?? zaskakuj?cym (niekoniecznie pozytywnie) wyst?pem Roberta Sztorca, studenta klasy perkusyjnej AM w Krakowie, który pokaza? jak nawet najbardziej rozbudowany zestaw i niew?tpliwie dobre techniczne przygotowanie mo?na przeku? na wyst?p, który mnie osobi?cie ani nie zainteresowa?, ani tym bardziej nie porwa?. Cho? wspierany przez przez innych studentów, Sztorc by? tym uczestnikiem festiwalu, który pokaza? najmniej, a wybrany utwór nie zawiera? w sobie niczego, co do mnie jako rytmika by przemawia?o.

Co? zupe?nie odwrotnego mo?emy powiedzie? o dalszej cz??ci koncertu i solowym wyst?pie Giridara Udupy – najpierw na mridangamie, potem na ghatamie, w ko?cu solo wokalizy (konakkol). Nast?pnie, zgodnie z ide? prze?ledzenia wspólnych korzeni muzyki indyjskiej i flamenco, do Gridhara na scenie do??czyli muzycy zespo?u Viva Flamenco – Micha? Czachowski (gitara, w porywach cajon), Janek Kubek (cajon i tabla – na niej niestety do?? cicho) i Adam G?osnicki (bass). Wyst?p ubarwi? dodatkowo Marek Ba?ata - wokalista jazzowy (gdzie s?owo „jazzowy” rozumiane powinno by? jako „wszechstronny”), scatuj?cy, wokalizuj?cy, nuc?cy, sycz?cy, mrucz?cy, prychaj?cy, a w finale nawet poj?kuj?cy. Mimo ambitnego za?o?enia muzycy nie do ko?ca przekonali mnie do jazz/flamenco/india mix, a próby po??czenia trzech gatunków w zgrabny fusion da?y raczej nie po??czenie, a nast?powanie ich po sobie, co zreszt? wcale nie psu?o ogólnego odbioru koncertu.

Dobrek Bistro

Zespó? pochodzi z Wiednia, w przeciwie?stwie do graj?cych w nim muzyków, którzy s? obywatelami ?wiata w pe?nym tego s?owa znaczeniu. Akordeonista Krzysztof Dobrek z Polski, Aliosha Biz – rosyjski skrzypek, Austriak Sascha Lacner na kontrabasie i, co dla nas najwa?niejsze – Luis Ribeiro – druga gwiazda festiwalu i multiperkusjonalista rodem z Brazylii. Czterej panowie spotkali si? w Wiedniu i tam rozpocz?li karier? jako przebojowy kwartet graj?cy po prostu czysty fusion. W rytmach i melodiach przewija?y si? motywy ?ydowskie, wschodnie, brazylijskie, kuba?skie, przez polskie i rosyjskie, a? po zachodnioafryka?skie. Wyst?p przyj?to niebywa?ymi owacjami, na które zespó? zreszt? w pe?ni zas?u?y?, i ja równie? poleci? go mog? z czystym sumieniem. Perkusista Luis Ribeiro prowadzi? b?dzie warsztaty drugiego dnia festiwalu.


Jutrzejszy dzie? zapowiada si? równie ciekawie. W cz??ci warsztatowej prezentacji bogatego instrumentarium i rytmów brazylijskich dokona Luis Ribeiro. Nast?pnie odb?dzie si? Seminarium naukowe prowadzone przez Jana Popraw?, podsumowuj?ce histori? edukacji jazzowej w Polsce.
Festiwal odbywa si? w dniach 6-8.05.2005 w Krakowie. Dok?adny program tutaj. Koszt uczestnictwa w warsztatach – 10 PLN, w koncertach 20 PLN (10 PLN studenci).