djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Jan Pilch zaprasza do Krakowa

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Jan Pilch zaprasza do Krakowa
03-05-2005 by KarWil

Rozmowa z Profesorem Sztuk Muzycznych i wyk?adowc? na krakowskiej AM, perkusist? i perkusjonist?, organizatorem III Mi?dzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „?ród?a i Inspiracje” - Kraków, 6-8.05.2005Rozmowa z Profesorem Sztuk Muzycznych i wyk?adowc? na krakowskiej AM, perkusist? i perkusjonist?, organizatorem III Mi?dzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „?ród?a i Inspiracje”.

KW: Festiwal odbywa si? ju? po raz trzeci. Jaka jest jego idea i czego mo?e spodziewa? si? przyby?a publiczno???

JAN PILCH: Idea festiwalu zrodzi?a si? przed paru laty, na d?ugo przed powstaniem samego festiwalu, i pozostaje ona niezmienna do dzi?. Chodzi o to ?eby pokaza? bogactwo perkusji, która nie jest przecie? jednym instrumentem, tylko ca?? ich grup?, znan? w dodatku na ca?ym ?wiecie i bardzo zró?nicowan?. M?odzi adepci z naszej Akademii, ale oczywi?cie nie tylko, otrzymuj? szans? si?gni?cia do ?róde?, i na ich bazie szukaj? w?asnych inspiracji. St?d tytu? festiwalu, który obejmuje seri? spotka? warsztatowych, koncerty, seminarium naukowe i wie?cz?ce ca?o?? jam-session z udzia?em zaproszonych muzyków.

KW: Po?ród tej mnogo?ci ?wiata perkusji, czym kierowa? si? Pan w wyborze zaproszonych muzyków?

JAN PILCH: Przede wszystkim zapraszam artystów jeszcze niezbyt znanych, przynajmniej nie szerokiej publiczno?ci. ?yj? ju? troch? na tym ?wiecie i wiem jak wielu jest ?wietnych, cho? nieznanych, muzyków. Wa?nym kryterium jest te? autentyczno??. S?dz? ?e je?eli ju? uczy? si? samby czy batacudy, to tylko od Brazylijczyka, gr? na ghatamie natomiast najlepiej obserwowa? u rodowitego Hindusa. Niektórych zaproszonych go?ci nie znam osobi?cie, z innymi mia?em przyjemno?? gra?, czy chocia? ich pozna?.

KW: Czytelnicy naszego wortalu trwaj? w pogoni za t? autentyczno?ci? równie? w doborze instrumentów. W tamtym roku przy Festiwalu dzia?a? sklep Remo. Jak b?dzie w tym roku?

JAN PILCH: Temat jest d?ugi, ale najogólniej bior?c Remo nie zago?ci w tym roku na festiwalu. W dwóch salach perkusyjnych podziemia Akademii Muzycznej roz?o?y si? sklep Omni-muz, a wraz z nim firmowe produkty PDP, Vater, DW Drums, Hardcase i Yamaha.

KW: Dzi?kuj? bardzo za rozmow?.

JAN PILCH: Dzi?kuj? równie? i zapraszam na Festiwal.


Festiwal odbywa si? w dniach 6-8.05.2005 w Krakowie. Dok?adny program tutaj. Koszt uczestnictwa w warsztatach – 10 PLN, w koncertach 20 PLN (10 PLN studenci).