djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Wakacyjne warsztaty b?bniarskie

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Wakacyjne warsztaty b?bniarskie
01-05-2005 by Piotr

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do wzi?cia udzia?u w 4-dniowych, wakacyjnych warsztatach b?bniarskich organizowanych w D?brówce pod Lublinem, przez pracowni? artystyczn? Pablo .Pracownia Artystyczna PABLO
Zaprasza do wioski b?bniarskiej !

Wioska b?bniarska - D?BRÓWKA LATO 2005 (LIPIEC-SIERPIE?)

Warsztaty b?bniarskie !

- 5h warsztatów dziennie przez 4 dni !
- Nauka gry na b?bnach (djembe, conga) oraz instrumentach perkusyjnych z ca?ego ?wiata !
- Poznawanie rytmów z Afryki, Brazylii, Kuby !
- Jamsession (b?bny + instrumenty melodyczne) !
- Wspólne granie na b?bnach na ?wie?ym powietrzu i w tipi !

Je?li nie posiadasz b?bna, nasze b?bny b?dzie mo?na naby? na miejscu Posiadanie b?bna nie jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach.

Na zako?czenie 4 dniowego cyklu warsztatów wspólny koncert (warsztatowicze + prowadz?cy).

Wszystko w cenie 100z? za 4 dni !

W cene wliczone jest miejsce na polu namiotowym, bierz?ca woda (ew.kuchnia polowa) oraz 5 godzin warsztatów dziennie ! (oczywi?cie istnieje mo?liwo?? przyjazdu na dzie? lub dwa, wtedy cena za 1 dzie? wynosi 25z?)

Dla posiadaczy b?bna Pablo zni?ka 20%

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
warsztaty@pablomusic.pl
GG: 2797065 - Miko?aj & Micha? Myczkowscy
GG: 3859187 - Pawe? Myczkowski

Zastrzegamy sobie mo?liwo?? zmiany programu warsztatów. W takim przypadku osoby zainteresowane b?d? o tym informowane drog? mailow?.

W zwi?zku z licznymi pytaniami o termin warsztatów zamieszam poni?ej
terminy w których b?d? odbywa?y si? zaj?cia:
I termin - 2-5 lipca
II termin - 12-15 lipca
III termin - 18-21 lipca
IV termin - 25-28 lipca
V termin - 2-5 sierpnia
VI termin - 9-12 sierpnia
VII termin 17-20 sierpnia

Wst?pne zapisy na konkrenty termin prosimy wysy?a? pod maila warsztaty@pablomusic.pl ( w temacie prosz? o wpisanie " TERMIN WARSZTATÓW" )
Pozdrawiam
Miko?aj Myczkowski