djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Festiwal Rytmu i Ognia FROG 2007

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Festiwal Rytmu i Ognia FROG 2007
26-10-2012 by Piotr

Zapraszamy zespo?y uprawiaj?ce muzyk? b?bniarsk? oraz fireshow do udzia?u w cz??ci konkursowej II edycji Festiwalu Rytmu i Ognia w Gdyni FROG 2007.Napisali do nas organizatorzy:

Uprzejmie przypomina si? Festiwal Rytmu i Ognia FROG w Gdyni organizowany przez Centrum Kultury w Gdyni przy wspó?pracy Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza.

Informuj?, ?e w tym roku odb?dzie si? druga edycja naszego Festiwalu - FROG 2007.

Formu?a ca?ej imprezy pozostaje taka jak w zesz?ym roku, czyli planujemy dwa dni konkursowych zmaga? formacji b?bniarskich oraz fire-show, prezentuj?cych swoje umiej?tno?ci w uroczym otoczeniu Sceny Letniej Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza na pla?y w Gdyni-Or?owie.
Odb?d? si? tak?e kolejne warsztaty dla amatorów prezentowanych umiej?tno?ci, które w zesz?ym roku cieszy?y si? ogromnym powodzeniem.

Tegoroczna edycja odb?dzie si? w terminie 31.07-02.08.
31.07- uroczyste otwarcie festiwalu FROG- przemarsz festiwalowej Parady g?ówn? ulic? Gdyni i pokazy powitalne.
1-2.08- klasyczne dwa dni festiwalowe, czyli na przemian wyst?py go?cinne, konkursowe i warsztaty.

Nadal przyjmowane s? zg?oszenia grup b?bniarskich i fireshow ch?tnych do udzia?u w konkursie. Gdy przyjmowanie zg?osze? zostanie zako?czone-nast?pi wybór grup festiwalowych.

Zakwalifikowanym grupom zwracamy koszty podró?y, zapewniamy noclegi i wy?ywienie. Na zwyci?zców konkursowych zmaga? b?d? czeka? nagrody finansowe (pula co najmniej 3 000 z?) oraz rzeczowe (b?bny, akcesoria fire show).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Izabela ?era?ska
Kierownik Biura Festiwalowego FROG
Kontakt mailowy: frog.festiwal@wp.pl