djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Festiwal filmów - Afrykamera 2007

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Festiwal filmów - Afrykamera 2007
17-03-2007 by Piotr

Nie samym b?bnem ?yje cz?owiek.... dlatego serdecznie zapraszamy na II Festiwal Filmów Afryka?skich AfryKamera 2007. Pokazy filmów odbywa? si? b?d? w Krakowie i Warszawie w dniach 12-22.04.2007 oraz nieco pó?niej w ?odzi i Trójmie?cie (11-22.05.2007)...Pokazy odbywa? si? b?d? w kinach:

KINO LUNA
ul. Marsza?kowska 28
tel. 621 78 28
Warszawa

KINO POD BARANAMI
Rynek G?ówny 27
tel. 423 07 68
KLUB RE
ul. Miko?ajska 5
tel. 431 08 81
Kraków

Organizatorzy pisz?:

Ju? po raz drugi zapraszamy na wyj?tkowe wydarzenie specjalne – Festiwal Filmów Afryka?skich AfryKamera 2007. Równie? w tym roku, pragniemy przybli?y? wspania?? i bogat? kultur? Afryki – kontynentu, który zachwyca nie tylko pi?knem oraz egzotyk? przyrody i ludzi, lecz tak?e bogatym dorobkiem kulturowo-cywilizacyjnym, w du?ej mierze nieznanym w Polsce.

Festiwal AfryKamera pozwala spojrze? na Afryk? od ?rodka, oczami jej mieszka?ców. Pokazuje ból i cierpienie, ale te? rado?? i muzyk?. Warszawska AfryKamera zaprezentuje wszystkie tegoroczne filmy pokazywane w ramach festiwalu. Obok kilkunastu filmów pe?nometra?owych, wy?wietlonych zostanie równie? 5 odwa?nych dokumentów oraz blisko 20 krótkich filmów.

Po raz pierwszy festiwal przyzna Nagrod? Publiczno?ci „Zebra” za najlepszy film pe?nometra?owy.

Wi?cej informacji znajdziecie na http://www.afrykamera.pl/.

Ju? dzi? serdecznie zapraszamy, bo naprawd? warto zobaczy? co? wi?cej, nie tylko to co wciskaj? nam media pl...