djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Warsztaty b?bniarskie SHO

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty b?bniarskie SHO
03-03-2007 by Piotr

Szko?a ta?ców Karaibskich SalsHall Ortodox zaprasza na nowe kursy gry na b?bnach - congach!! Wi?cej w dalszej cz??ci newsa...Szko?a ta?ców Karaibskich SalsHall Ortodox zaprasza na nowe kursy gry na b?bnach - congach!!

Na zaj?ciach gwarantujemy instrumenty dla ka?dego kursanta oraz rytmy rozpisane w ?atwy sposób!! Pod koniec zaj?? mo?na nagra? materia?!!

POZIOM POCZ?TKUJ?CY OD ZERA
Poniedzia?ek 16:15 -17:15 start 08.01 Mo?na do??czy?!!
Poniedzia?ek 20:00 - 21:00 start 12.02 Mo?na do??czy?!!
Poniedzia?ek 21:15 – 22:15 start 26.02 Zapisy trwaj?!!
Pi?tek 10:30 – 11:30 start -02.03 Zapisy trwaj?!!
Tania Sobota 12:30 – 13:30 start 03.02 Mo?na do??czy?!!

?REDNIOZAAWANSOWANY
Poniedzia?ek 18:45-19:45 12.02 Mo?na do??czy?!!

ZAJ?CIA Z IMPROWIZACJI I WSPÓLNE GRANIE NA B?BNACH
Tania Sobota 10:30 – 12:30 start 24.02 Zapisy trwaj?!!
Cena za dwie godziny zaj?? – 15z?

Cena:
Jedne zaj?cia 20 z?
Cztery zaj?cia tj. pó? poziomu 70z?
Ca?y poziom 130z?

Tanie soboty:
Jedne zaj?cia 15 z?
Cztery zaj?cia tj. pó? poziomu 55 z?
Ca?y poziom 100 z?

Miejsce:
Warszawa, Szko?a Ta?ców Karaibskich
al. Niepodleg?o?ci 159/120