djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Osjan znowu koncertuje...

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Osjan znowu koncertuje...
30-01-2007 by Piotr

Je?li interesujesz si? b?bnami na serio, nie mo?esz tego nie zobaczy?! Osjan ponownie wyrusza w tras? po naszym pi?knym kraju...najbli?sze koncerty:
22.02.2007 - PU?AWY - Dom Chemika - 19:00
23.02.2007 - LUBLIN - Chatka ?aka - 19:00
27.02.2007 - WARSZAWA - Teatr Ma?y - 19:15
1.03.2007 - KRAKÓW - Alchemia - 20:00
3.03.2007 - JAWORZNO
4.03.2007 - ZIELONA GÓRA - klub Kawon - 19:00
22.04.2007 - JELENIA GÓRA
3.05.2007 - JANOWIEC - "Majówka"

aktualny sk?ad:
Jacek Ostaszewski - flety proste
Rados?aw Nowakowski - conga
Wojciech Waglewski - gitara

Gar?? informacji o zespole (za etno.serpent.pl ):
Grupa Osjan powsta?a na pocz?tku lat 70. Za?o?ycielami byli wspó?pracuj?cy z zespo?em Anawa Jacek Ostaszewski i Marek Jackowski. Do??czy? do nich Tomasz Ho?uj. Pocz?tkowo grupa by?a pod wp?ywem klasycznej muzyki hinduskiej. W utworach pobrzmiewa?y równie? tony muzyki awangardowej, klasycznej i ludowej. W 1975 roku z zespo?u odszed? Marek Jackowski, by wspólnie z Milo Kurtisem za?o?y? rockow? formacj? Maanam. Nast?pnie Ostaszewski i Ho?uj zaprosili Milo Kurtisa do pracy w Osjanie. Na przestrzeni blisko 30 lat zespó? cz?sto zmienia? sk?ad i obsad? instrumentaln?, go?cinnie wyst?powali równie? z Osjanem wybitni polscy jazzmani m.in. Tomasz Sta?ko i Pawe? Jarz?bski, a tak?e legendarny tr?bacz Don Cherry, szaman z plemienia Cheronee i inni. Obecnie Osjan powróci? do najsilniejszego sk?adu, który tworz?: Jacek Ostaszewki, Milo Kurtis, Wojciech Waglewski i Rados?aw Nowakowski.