djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Warsztaty Ta?ca Afryka?skiego

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty Ta?ca Afryka?skiego
07-10-2006 by Piotr

Szko?a Perkusji Zachodnioafryka?skiej City Bum Bum i Akademicki O?rodek Inicjatyw Artystycznych zapraszaj? na Warsztaty Ta?ca Afryka?skiego z Norm? Schulz i Seanem Mahoney (Niemcy/Australia).Warsztat jest pe?nym ?ycia, rado?ci i rytmu wprowadzeniem we wspó?czesne i tradycyjne formy taneczne z Gwinei w Afryce Zachodniej zarówno dla osób pocz?tkuj?cych, jak i dla tancerzy zainteresowanych kultur? afryka?sk?.

Taniec zachodnioafryka?ski wyra?a energi? ?ycia i kontakt cz?owieka z ziemi?. Odbywa si? w ?cis?ej relacji z muzyk? - podczas warsztatów zagraj? Sean Mahoney oraz Wojtek P?czek wraz ze studentami City Bum Bum – tancerzy prowadzi? b?d? b?bny Djembe i Doundoun.

Rytmy i ta?ce:
Norma naucza? b?dzie choreografii opartej na krokach i typowych figurach tanecznych regionu do dwóch weselnych rytmów:
DABA DIA LA GYIDI (tradycyjne kroki u?ywane do dzisiaj przez ludzi Malinke w Górnej Gwinei);
YANKADI (choreografia we wspó?czesnej wersji baletowej tradycyjnego ta?ca ludzi Susu z wybrze?a Gwinei);

Norma Schulz studiowa?a taniec w Gwinei pod kierunkiem solistek z dwóch najwi?kszych baletów: Fanta Kaba (Les Ballet’s Africain) i Dousou Courouma (Ballet Djoliba), a tak?e w Europie, zg??biaj?c wiedz? z utytu?owanymi instruktorkami ta?ca afryka?skiego, m.in. z Norm? Claire, Koffi Koko, Germanie Acogny.
Norma i Sean to znakomici nauczyciele i arty?ci sceniczni wyst?puj?cy na co dzie? w berli?skiej formacji Manden Könö, która podbi?a serca ?ódzkiej publiczno?ci podczas koncertu z okazji 3 urodzin City Bum Bum w czerwcu 2006.

Koszt udzia?u w dwudniowych warsztatach: 100 z?.

W niedziel? 19 listopada o godz. 18.00 odb?dzie si? w AOIA wieczór afryka?ski - projekcja filmów z podró?y do Gwinei z prywatnej kolekcji artystów.

Zapraszamy!

Informacje i zapisy:
djembe@citybumbum.pl
0504 151 670