djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Nadchodzi FROG

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Nadchodzi FROG
03-08-2006 by Piotr

Wyst?py zespo?ów b?bniarskich, nocne spektakle fire show i pokazy capoeira „Artes das Gerais”, a wszystko to w ramach organizowanej w Gdyni nowej imprezy adresowanej do mi?o?ników kultury etnicznej.Morska ?aba jest gatunkiem ?wie?o odkrytym. Ca?y rok sp?dza w niedost?pnych dla ludzkiego oka g??binach, by na dwa wakacyjne dni - 11 i 12 sierpnia – objawi? si? ?wiatu w ca?ej okaza?o?ci. Wówczas nale?y natychmiast wsi??? na jej grzbiet i wyruszy? w niepowtarzaln?, muzyczno – magiczn? podró? do ciep?ych krajów. Przyjemno?? to wielka a wydatek – niewielki: ca?e 8 z? – czyli dok?adnie tyle, ile kosztuje dwudniowy karnet uprawniaj?cy do wej?cia na Festiwal Rytmu i Ognia FROG 2006.

FROG 2006 odb?dzie si? na obiektach Sceny Letniej Teatru Miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni. Kto by? tu cho? raz, ten wie, ?e trudno latem na Wybrze?u o bardziej „klimatyczne” miejsce. Imprez? otworzy etno-parada, która przejdzie ulic? ?wi?toja?sk?. W konkursie b?bniarskim wyst?pi? m.in. Djembeplanet z Pi?y, Orkiestra Tupot Bia?ych Mew z Zielonej Góry oraz Drum Puls TamTam ze ?widnicy. Nocny maraton fire show u?wietni? m.in. Teatr Exodus z Ostródy, Infernal Eternal z Ko?cierzyny i Mamadoo z Gdyni. Obraduj?ce pod przewodnictwem S?awka „Rodrigeza” Por?bskiego jury festiwalowe przyzna nagrody finansowe, a tak?e rzeczowe w postaci oryginalnych b?bnów afryka?skich Unique Brands.

Gwiazdami Festiwalu FROG 2006 b?d? zespo?y muzyczne „D?embersi” i „Light Beam” oraz krakowska formacja fire show – Teatr Ognia Mandragora.

Pomys?odawc? FROG-u – i jednocze?nie jego Dyrektorem - jest Andrzej Ma?kowski – mieszkaj?cy w Gdyni scenarzysta i re?yser, wspó?autor sukcesu wielu projektów kulturalno-rozrywkowych (m.in. Festiwalu „Zdarzenia” w Tczewie i „?wi?ta Ulicy ?wi?toja?skiej” w Gdyni).

Wi?cej o FROG-u 2006 na stronie www.frog.gdynia.pl.