djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > RATATAM i Dzembersi na Woodstock

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
RATATAM i Dzembersi na Woodstock
19-07-2006 by Piotr

Trójmiejska formacja D?embersi donosi ;) o swoim wyst?pie na XII Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odr?. Koncert odb?dzie si? na scenie folkowej 28 lipca oko?o godz. 21. Dodatkowo z okazji 5 urodzin grupy RATATAM przewidziane jest "RATA-RYTM-SERC" czyli bicie serc w rytm b?bnów i innych instrumentów etnicznych, które odb?dzie si? pod scen? przy wspó?udziale innych zespo?ów oraz b?bniarzy z Wioski B?bniarskiej.OD ZA?OGI RATATAM:

RATA-RYTM-SERC

4 rok z kolei zagramy na woodstocku. To wyj?tkowe miejsce, ten wyj?tkowy klimat i Wy wyj?tkowi s?uchacze, którzy przybywacie tu by poby? ze sob?, w?ród d?wi?ków muzyki, w?ród przyjació?, znajomych i nieznajomych. To wszystko z pozycji myzykanta sprawia ?e zawsze chce si? tu wraca? bez wzgl?du na to w jakim przedsi?wzi?ciu bierze si? udzia?.
Ogromnie si? cieszymy, ?e mamy mo?liwo?? przebywania w?ród pozytywnie nastawionych ludzi, którym nieoboj?tne jest poczucie bycia w?ród innych podobnie my?l?cych ludzi.

Obchodz?c swoje skromne 5 urodziny, pragniemy zaprosi? Was do wzi?cia udzia?u w koncercie na scenie folkowej 28 lipca oko?o godz. 22. Marzy nam si?, by bra? woodstockowa zjawi?a si? wyposa?ona w instrumenty wokalno-rytmiczne i zagra?a z nami jak tylko potrafi najg?o?niej rytm woodstockowego serca. Serca bij?cego rytmem pokoju-mi?o?ci i rado?ci.

Do udzia?u w tym koncercie zapraszamy te? muzyków z innych zespo?ów czy grup które nie maj? mo?liwo?ci zaprezentowania si? na scenach woodstocku.
Zaproszenie na dzie? dzisiejszy podj??y dwie ekipy D?EMBERSI oraz za?oga Wioski B?bniarskiej pod kierownictwem D?ubad?u. Liczymy na Wasz? obecno?? by na fina? pierwszego dnia zabi?o mocno SERCE dobrych ludzi.
Mamy nadziej? stworzy? w ten wieczór wielk? orkiestr? z przytupem, by serce braci woodstockowej zabi?o razem energi? jakiej nikt nigdzie nie wyzwala tak jak na Przystanku. Zatem je?li tylko macie ochot? przybywajcie kolorowi, pokojowi, rytmiczni, woodstockowi ciesz?c si? z mo?liwo?ci bycia razem.

Do widzenia na woodstocku-za?oga ratatam