djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Pierwszy profesjonalny sklep z b?bnami

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Pierwszy profesjonalny sklep z b?bnami
15-05-2006 by Zdzisiu

Z wielk? przyjemno?ci? informuj?, ?e otworzy?em w zesz?ym tygodniu pierwszy profesjonalny sklep z b?bnami. W ofercie znajdziecie zawsze kilkadziesi?t wyselekcjonowanych przeze mnie b?bnów opatrzonych realnymi próbkami d?wi?kowymi i zdj?ciami.

EtnoSklep powsta? w odpowiedzi na niekompetencj? sprzedawców w wi?kszo?ci sklepów muzycznych, gdzie b?bny djembe traktowane s? jak zwyk?y towar. Teraz b?dzie ju? w sieci miejsce gdzie ka?dy, nawet pocz?tkuj?cy b?bniarz, mo?e zakupi? przez Internet dobrej jako?ci instrument.Mam te? dobr? wiadomo?? dla czytelników djembe.pl. Do ko?ca maja, korzystaj?c z za??czonego kuponu, b?dziecie mogli zakupi? którykolwiek z b?bnów z 7% rabatu!Uwaga, w zwi?zku z licznymi pytaniami podaj? jak korzysta? z kuponu: nale?y najpierw za?o?y? w etnosklepie konto, nast?pnie nale?y si? zalogowa?, potem wchodzicie w koszyk i wpisujecie u góry kod z kuponu.

To tyle, zapraszam do EtnoSklepu.