djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > AfryKamera - I edycja

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
AfryKamera - I edycja
01-05-2006 by Piotr

Zapraszamy na wyj?tkowe ogólnopolskie wydarzenie: przegl?d filmów afryka?skich pod has?em AfryKamera. Tegoroczna impreza jest zaledwie przymiark? do stworzenia powa?nego festiwalu zajmuj?cego si? ogóln? promocj? kultury afryka?skiej w Polsce.20 kwietnia 2006 roku rozpocz?? si? w Warszawie I Objazdowy Festiwal Filmów Afryka?skich pod nazw? AfryKamera. W pi?tek, 5 maja startuje w Krakowie a 6 maja w Koninie, nast?pnie pojedzie do dwóch innych miast w Polsce (?ód?, Pozna? i Konin). Festiwal jest te? pierwszym projektem nowopowsta?ej Fundacji “FilmGramm” oraz osobistym sukcesem desygnowanej w ubieg?ym roku ambasador Republiki Po?udniowej Afryki pani Febe Potgieter-Gqubule.

Tylko w Krakowie b?dzie mo?liwo?? obejrzenia w ramach cyklu KOBIETY W KINIE poka?emy zestaw filmów krótkich „Mama Africa”, nakr?conych przez afryka?skie kobiety. Podczas pokazu b?dzie mo?liwo?? spotkania si? z pani? ambasador Febe Potgieter-Gqubule. W?ród innych atrakcji m.in. noc z muzyk? afryka?sk?.

W Koninie b?dzie mo?na obejrze? wystaw? zorganizowan? przez Polsk? Akcj? Humanitarn? i Agencj? Fotograficzn? PAP. Autorem 29 zdj?? jest Radek Pietruszka/PAP. W grudniu 2004 roku Polska Akcja Humanitarna wys?a?a samolot z darami dla uchod?ców wewn?trznych w prowincji Darfur w Sudanie. PAH dostarczy?a do obozu Zam Zam w rejonie Al Fashir w Darfurze namioty medyczne i wyposa?enie dla szpitala. Dary przekazano organizacji SUDO, która udziela pomocy humanitarnej w obozach dla uchod?ców wewn?trznych. Fotograf PAP towarzyszy? zespo?owi Fundacji. Polska Akcja Humanitarna serdecznie dzi?kuje Agencji Fotograficznej PAP za udost?pnienie zdj??.

Wi?cej szczegó?ów na stronie www.afrykamera.pl