djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > Jak zrobi? b?ben w Bytomiu

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Jak zrobi? b?ben w Bytomiu
20-03-2006 by Piotr

Warsztaty na temat jak zrobi? b?ben a dok?adniej jak za?o?y? skóre na b?ben. Wszystko odywa? si? b?dzie w Bytomskim Klubie SEZAM. Zaj?cia poprowadzi Tomasz Lempa.Tomek napisa?:

Warsztaty na temat jak zrobi? b?ben a dok?adniej Jak za?o?y? skóre na b?ben. Na zaj?ciach b?d? na nas czeka?y ju? gotowe korpusy b?bnów djembe Które specjalnie dla nas wyd?ubje Pawe? Malkowski - znany producent b?bnów.

Naszym zadaniem bedzie przygotowa? skóre i odpowiednio j? za?o?y? Poprzewleka? linki i ponaci?ga? tak aby b?bny by?y gotowe do grania. Zaj?cia odb?d? sie za oko?o 2 do 4 tyg. B?dziemy musieli spotka? si? jakie? 2 dni po 3 H w pierwszym tyg I jak ju? nam wszystko wyschnie na b?bnie czyli po jaki? 7 dniach spotkamy si? znowu aby wszystko podoci?ga?.

Wszystko odywa? si? b?dzie w Bytomskim Klubie SEZAM czyli tam gdzie ucze gry.
Materia?y wszystkie czekaj? na miejscu czyli (korpusy, skóry, obr?cze i linki) Nale?y przynie?? strój roboczy, no?yk (ostry), r?kawice.

Ch?tny prosi?bym o zg?aszanie si? na warsztaty-afryka@tlen.pl w celu ustalenia sobie terminu. Ilo?? miejsc ograniczona
Koszty to oko?o 30z?
I przy okazji wszyscy którzy wahaj? si? co do kupna b?bna mog? zawszy podej?? i zobaczy? jak wygl?daj? b?bny P. Malkowskiego (zobaczy? od ?rodka, zanim za?o?ymy na nie skóre)