djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > I ty mo?esz wesprze? walk? z AIDS!

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
I ty mo?esz wesprze? walk? z AIDS!
05-12-2005 by Sammy & Zdzisiu

Zapewne s?dzisz, ?e nie mo?esz pomóc w walce z AIDS, bo nie masz czasu ani pieni?dzy? Nic bardziej mylnego, od dzi? mo?esz wspomóc, za darmo, lekarzy pracuj?cych nad lekarstwem na t? straszn? chorob?.

Nawet bardzo szybkie komputery jakimi dysponuj? laboratoria medyczne maj? ograniczon? moc obliczeniow?. Bardzo cz?sto naukowcy musz? czeka? miesi?cami na obliczenie skomplikowanych symulacji. ??cz?c w wielk? sie? nasze komputery domowe tworzymy wspólnie superkomputer o mocy du?o wi?kszej ni? jakikolwiek komputer którym dysponuj? laboratoria.

Wystarczy, ?e zainstalujesz u siebie darmowy, anonimowy programik, który w wolnym czasie udost?pnia moc twojego komputera na potrzeby laboratoriów pracuj?cych nad lekiem na AIDS. Program jest na 100% bezpieczny i anonimowy.Tak, chc? pomóc, co mam robi??
Jako portal szerz?cy pozytywne emocje, postanowili?my stworzy? w?asny Team na potrzeby projektu "World Community Grid". Mo?esz si? do nas w prosty sposób do??czy? i pod polskim szyldem portalu djembe.pl wspomóc naukowców pracuj?cych nad walk? z wirusem HIV.

1.?ci?gnij program World Community Grid Agent ze strony www.worldcommunitygrid.org

2.Zainstaluj program na swoim komputerze

3.W??cz program, wpisz swoj? ksywk? (Member Name), has?o (Password, Ret-ype password) oraz nazw? swojego profilu (Grid Agent name) - tu mo?esz te? wpisa? ksyw?.

4.Dopisz si? do naszego Teamu klikaj?c w ten link: dodaj do Teamu Djembe Polska!. Na stronie kliknij w przycisk "join this team", a potem na kolejnej stronie podaj swoj? ksywk? i has?o, które ustawi?e? wcze?niej w programie.

5.To wszystko! Program sci?gnie teraz pierwsz? paczk? danych do obróbki, potem kolejne i kiedy? w ko?cu naukowcy znajd? lek na t? straszn? chorob?. B?dziemy mogli powiedzie?, ?e si? do tego przyczynili?my.Chcesz porozmawia? na forum na ten temat?
Kliknij tutaj: Forum B?bniarskie

Jeste? ciekawy kto si? ju? dopisa??
Kliknij tutaj: Strona Teamu Djembe PolskaMisja Projektu "World Community Grid"
Polega na stworzeniu najwi?kszej publicznej sieci wspieraj?cej ludzko??. Ich praca oparta jest na przekonaniu, ?e innowacje technologiczne w po??czeniu z eksperymentami naukowymi i szerokim wolontariatem mog? zmieni? nasz ?wiat na lepsze! Nasz wspólny sukces zale?y od indywidualnych osób - na przyk?ad od Ciebie!

Dlaczego to takie proste?
Po prostu po?wi?? czas, gdy Twój komputer jest w??czony, podczas gdy normalnie sta?by bezczynnie. Program, który ?ci?gniesz jest tak ?atwy w obs?udze jak wygaszacz ekranu. Jest te? równie bezpieczny, a co najwa?niejsze - bezp?atny! Gdy jeste? gotowy do u?ytkowania swojego komputera, program wy??czy si? samoczynnie do momentu, gdy komputer znów b?dzie bezczynny. By dowiedzie? si? wi?cej, kliknij TUTAJ.

Jak to dzia?a?
Otó?, wyobra? sobie, ?e musisz rozwi?za? na swoim komputerze jakie? bardzo trudne równanie. Widzisz, ?e Twojemu procesorowi zajmie to oko?o 3 miesi?cy. ??cz?c kilka komputerów i ??cz?c si?e ich procesorów, liczenie rozwi?zania zajmuje ju? tylko 2 miesi?ce. Po po??czeniu w sie? kilku tysi?cy komputerów zajmie to kilka dni. Na takiej w?a?nie zasadzie dzia?a ów program. Im wi?cej komputerów, tym szybsze i dok?adniejsze obliczenia!