djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > WORLD MUSIC w Warszawie

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
WORLD MUSIC w Warszawie
24-11-2005 by Piotr

Agencja Artystyczna Tam Tam Music i Klub Maska zapraszaj? na cykl imprez:"WORLD MUSIC" prezentuj?cych kultury z ró?nych stron ?wiata. Imprezy b?d? mia?y charakter rozrywkowo - edukacyjno - poznawczy, a ich elementami b?d?: muzyka ?wiata, wyst?py Artystów, nauka ta?ca i ?piewu, nauka gry na instumentach charakterystycznych dla danego regionu, projekcje multimedialne prezentuj?ce wybrany kraj czy w ko?cu kuchnia ?wiata.Ka?d? imprez? prowadzi? b?d? Arty?ci, mocno zwi?zani z kultur? danego kraju.
Na potrzeby imprez, w Klubie stworzona zostanie wyj?tkowa scenografia. Wieczory/noce „World Music” niew?tpliwie b?d? jedyn? okazj?, aby w mie?cie Warszawa spotka? si? z inn? kultur?, a co za tym idzie – pozna? j?.
Zapraszamy na wieczory/noce:
afryka?skie (wyst?pi: AFRO BEAT`S SOUND SYSTEM),
arabskie (wyst?pi: ARABSKI P?PEK),
irlandzkie (wyst?pi: RIMEAD & SETANTA)
i hinduskie (wyst?pi: MASALA SOUND SYSTEM).

Gwarantujemy wspania?? i jedyn? w swoim rodzaju atmosfer?.
Honorowy patronat nad cyklem imprez obejmuj? Ambasady poszczególnych Pa?stw.

Impreza inauguruj?ca cykl, odb?dzie si? 1 grudnia: Afro Beat`s Sound System-„VooDoo Night”.
Honorowy patron imprezy: Ambasada RPA.

Klub Maska; ka?dy czwartek; godzina 21:00; (wst?p: 20 pln)

Imprezy w grudniu 2005r.:
- 1 grudnia: VooDoo Night
- 8 grudnia: The Last Night of Sehrezada
- 15 grudnia: Dancing Dublin

Patroni: The Warsaw Voice, Radio Pin, Onet.pl, Cgm.pl, Independent.pl, Telefoniczny Informator Kulturalny

Organizatorzy:
Maska Club & Restaurant http://www.maska.pl
Agencja Artystyczna Tam Tam Music http://tamtammusic.pl