djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > "Orient Lublin - Iran" 2005

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
"Orient Lublin - Iran" 2005
20-10-2005 by Piotr

W dniach 21.10 - 22.10.2005 odb?dzie si? IV Mi?dzynarodowy Festiwal Kultury i Muzyki Orientalnej "Orient Lublin - Iran". Miejscem spotkania b?dzie tradycyjnie lubelska "Chatka ?aka". Program imprezy w dalszej cz??ci newsa....PI?TEK 21 X

18:00 – Otwarcie festiwalu – zagra zespó? b?bniarski ESCOLA Ritmo (g?ówne wej?cie Chatki ?aka)
Jest to grupa m?odych ludzi interesuj?cych si? b?bnami, instrumentami perkusyjnymi, rytmem, obrz?dow? muzyk? afryka?sk?.

18:10 – Wystawa zdj?? Wies?awy Pruchnik i Magdaleny Borowiec „IRAN WCZORAJ I DZI?” (foyer Chatki ?aka)

19:00 – Spektakl Teatru im. Christiana Andersena „PTASI SEJM” re?. W. Fe?enczak, muz. Jahiar Group (Teatr im. Christiana Andersena, ul. Dominika?ska 1)
Ptasi sejm to opowie?? o w?drówce ptaków w poszukiwaniu mitycznego króla Simurga. Przed oczami widza rozgrywa si? orientalnie egzotyczna ba??, bogata w niesamowite i tajemnicze przypowie?ci, z pogranicza jawy i snu. Jednak ba?niowa oprawa jest tylko pretekstem do ukazania g??bszych warto?ci: ptaki to typy postaw ludzkich, a ich w?drówka jest drog? ku samodoskonaleniu si? oraz prób? odnalezienia tego, co w ?yciu najwa?niejsze.
Na spektakl obowi?zuj? bilety jednodniowe (15 z?) na pi?tek lub na ca?? imprez? (20 z?). Ch?tnych do uczestniczenia w spektaklu prosimy o zg?aszanie si? najpó?niej do czwartku 20 X w kasie kina (0-81 533 32 01) lub poczt? elektroniczn? na adres jahiar@o2.pll. O godz. 18:30 na parking przed Chatka ?aka zostanie podstawiony specjalny autokar, który przewiezie widzów do teatru i z powrotem do Chatki ?aka po zako?czeniu spektaklu.

19:00 – ”WARSZTATY UMIEJ?TNO?CI” (Chatka ?aka, sala 22) Poprowadz? je muzycy uniwersalnie-improwizuj?cy: Huberto vel Francouzo i Luka Covalowicz

21:00 – TEHERAN BEAT vs. RAI MAGHREB (sala widowiskowa/foyer) Dj. Kostullah i Dj.Ataturk
Wspó?czesna muzyka Iranu, grana w podziemnych, zakazanych dyskotekach w Teheranie

SOBOTA 22 X 17:00 – WARSZTATY UMIEJ?TNO?CI
Warsztaty gry na nietypowych instrumentach perkusyjno-orientalnych ?wiata (Chatka ?aka, sala 22)

18:00 – Kino ira?skie: O pi?tej po po?udniu (sala widowiskowa) re?. Samira Makhmalbaf, prod. Francja / Iran 2003
Afganistan po upadku rz?dów Talibów. Dziewczynom po raz pierwszy pozwolono ucz?szcza? do szko?y. Jedna z nich, ambitna Noqreh, pragnie zosta? prezydentem Afganistanu. Jednak ka?dy jej dzie? jest walk? o przetrwanie. W tym celu dziewczyna do perfekcji opanowa?a omijanie zakazów swego religijnego ojca.

20:00 – Koncert zespo?u JAHIAR GROUP (sala widowiskowa)
Zespó? polsko-perski prezentuj?cy orientaln? muzyk?: persk?, tureck?, afga?sk?, hindusk?, a tak?e ukrai?skie oraz polskie kompozycje i aran?acje. Grupa uzyskuje ciekawe brzmienie dzi?ki zastosowaniu oryginalnego, staroperskiego instrumentu strunowego - SANTUR oraz ró?nego rodzaju b?bnów: conga, djembe, darabuka, udu; instr. perkusyjnych, a tak?e akordeonu, gitar, skrzypiec, klarnetu. Ca?o?? dope?nia unikalny orientalny ?piew.

21:15 – Koncert INDIALUCIA
Indialucia to projekt muzyczny ??cz?cy dwa fascynuj?ce style muzyczne: muzyk? indyjsk? oraz flamenco. Nagrania powsta?y w latach 1999 - 2004, g?ównie w Indiach i Hiszpanii. Wzi??o w nich udzia? wielu znakomitych muzyków z obu kontynentów. Pomys?odawc?, producentem oraz szefem artystycznym nagra? jest Micha? Czachowski a rezultatem jego wielu lat pracy jest album, który po raz pierwszy w historii ukazuje jak wiele wspólnego ma flamenco i jego dalekie, indyjskie korzenie.

Prowadzenie: Bart?omiej Chowaniec, aktor Teatru im. J. Osterwy:

Bilety: jeden dzie? - 15z?, ca?o?? - 20z?
Ju? do nabycia w kasie ACK Chatka ?aka od godz. 15.00 do momentu rozpocz?cia ostatniej imprezy danego dnia.

Organizatorzy festiwalu:

Agnieszka Ko?czewska – Dyrektor Festiwalu
kom. 602 266 695
Jahiar Azim Irani – Dyrektor Festiwalu
kom. 502 945 948