djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Newsy > ORKIESTRA TROCH? CISZEJ

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
ORKIESTRA TROCH? CISZEJ
29-05-2005 by saMMy164

ORKIESTRA TROCH? CISZEJ BIA?Y BÓR Od dwóch lat Bia?y Bór staje si? ”b?bniarskim zag??biem”Mamy tutaj 18- osobow? orkiestr? diembiarzy pod nazw?” ORKIESTRA TROCH? CISZEJ”. Na pocz?tku dzia?alismy pod MGOK Bia?y Bór przez trzy lata, lecz usamodzielnili?my si? i jeste?my w trakcie tworzenia stowa?yszenia na rzecz upowszechniania kultury ludów pierwotnych i etnicznych. Reguralnie organizujemy koncerty i warsztaty wykonywania i gry na ró?nego rodzaju b?bnach. Wspó?pracujemy z wieloma kapelami i o?rodkami kultury nastawionymi na muzyk? perkusyjn? w Polsce, Niemczech, W?oszech, Hiszpanii, Rumunii, S?owacji i Litwie. Zapraszamy do wspó?pracy wszystkich zainteresowanych. Zróbmy co? razem! S?awek „FAFA”Roman - ORKIESTRA TROCHE CISZEJ - RAPATAPATOJKA czyli DIEMBE ATAK Adres 78-425 Bi?y Bór, Ponikwa 1 Tel. 0 94-37-59-591 Kom. 0 605-257-544 e-mail: o.t.c1@wp.pl Z A P R A S Z A M Y! ! !