djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Rytmy > Warsztaty nr. 4

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 4 - Rytm Serca
20-09-2004 by Zdzisiu; Żródło: Rodrigez

Przedstawiam wam rytm, od którego zaczyna?em swoj? przygod? z djembe - "Rytm Serca". Jest bardzo ?atwy do opanowania, wi?c idealnie nadaje si? dla pocz?tkuj?cych b?bniarzy. Warsztaty te opatrzone s? w video filmy instrukta?owe, co powinno znacznie u?atwi? nauk? tego? rytmu.Na pocz?tku pragn? doda? bardzo istotn? informacj?. Sposób gry pokazany na filmach instrukta?owych budzi liczne kontrowersje u zwolenników tradycyjnej djembe, poniewa? ró?ni si? od tradycyjnych sposobów gry na tym instrumencie. Nasz instruktor, Rodrigez, zawodowy muzyk z 20 letnim sta?em, wydobywa z djembe du?o wi?cej d?wi?ków ni? to wynika z tradycji.

Do was nale?y decyzja, czy chcecie grac ten rytm w sposób prezentowany przez Rodrigeza, czy gra? go metoda tradycyjna.

Osobi?cie uwa?am, ?e nie ma nic z?ego w tym, ?e wydobywamy z b?bna wi?cej ni? tylko podstawowe d?wi?ki. Djembe to specyficzny instrument, bardzo osobisty, ka?dy ma prawo gra? na nim tak jak czuje. (przyp. red.)

Rytm Serca sk?ada si? z dwóch podstawowych cz??ci:
Rytmu podstawowego (01): |B-b-T-Tt|B-b-T---|B-b-----|B-b-----|
oraz dopowiadaj?cego (02): |TtTtB-t-|--B-t-T-|TtTtB-t-|--B-t---|

Zacznijmy od nauki rytmu podstawowego.
    

Rytm Serca 01 - tempo wolne
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo wolne
film - film instrukta?owy - tempo wolne (1,7Mb)
pcc - plik do Percussion Studio
    

Rytm Serca 01 - tempo ?rednie
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo ?rednie
film - film instrukta?owy - tempo ?rednie (1,2Mb)

Poni?ej rytm drugi, dopowiadaj?cy. Oba rytmy mo?na gra? na zmian?, lub je?li graj?cych jest wi?cej, mo?na gra? je równocze?nie.
    

Rytm Serca 02 - tempo wolne
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo wolne
film - film instrukta?owy - tempo ?rednie (1,7Mb)
pcc - plik do Percussion Studio
    

Rytm Serca 02 - tempo ?rednie
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo ?rednie
film - film instrukta?owy - tempo ?rednie (1,3Mb)


Warsztaty te powsta?y dzi?ki uprzejmo?ci Rodrigeza, który prowadzi ?wietne warsztaty w trójmie?cie oraz pozwoli? nagra? zamieszczone tu filmy instrukta?owe. Dzi?kuj? Zambariemu, za przygotowanie materia?u filmowego oraz formacji Navigator za udost?pnienie profesjonalnego studia nagraniowego.

Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty