djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > ?wiczenia > Warsztaty nr. 3

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 3 - ?wiczenia motoryczne - cz. 1
19-09-2004 by Czarnodziej; Żródło: Rhythmweb

Witam na pierwszych warsztatach z trzy-cz??ciowego cyklu ?wicze? motorycznych. Poni?sze ?wiczenia s? przeznaczone dla pocz?tkuj?cych b?bniarzy, w celu poznania mo?liwo?ci jakie oferuje Djembe. S? dobr? podstaw? do wielu innych, trudniejszych ?wicze? i rytmów. Pomagaj? wzmocni? oraz wyrówna? si?? uderze? obiema r?kami. Mog? te? pos?u?y? za rozgrzewk? dla bardziej zaawansowanych b?bniarzy.(Prezentowane tutaj rytmy nie maj? znaczenia kulturowego, i nie s? stworzone by uczy? repertuaru czy stylu, lecz techniki. Rytmy te doskonale nadaj? si? do nauki gry na Ashiko, Conga, oraz wszystkich b?bnach, z których mo?na wydoby? trzy podstawowe d?wi?ki – bas, ton i slap).

Na pocz?tek zaczniemy od rytmów „dwójkowych”, inaczej zwanych "parzystymi". Poni?sze ?wiczenia grane s? w metrum 4/4. (Wi?cej o metrum dowiecie si? przy okazji 6 warsztatów online.)

Równowaga oraz ró?nica mi?dzy d?wi?kami ma bardzo du?e znaczenie. Zacznij od wolnego tempa i s?uchaj dok?adnie d?wi?ków.
  

?wiczenie 1 - tempo wolne (79 bpm)
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo wolne (79 bpm)
pcc - plik do Percussion Studio
  
Zapis tekstowy: |BbTtSsTt|
Zapis tekstowy: |BbTtSsTt|
  

?wiczenie 1 - tempo ?rednie (160 bpm)
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo ?rednie (160 bpm)
  

?wiczenie 1 - tempo szybkie (250 bpm)
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo ?rednie (150 bpm)

Kolejne ?wiczenie ró?ni si? od pierwszego jedynie zamian? slapów na tony (i na odwrót). Spróbujcie gra? oba ?wiczenia naprzemiennie.
  

?wiczenie 2 - tempo wolne (79 bpm)
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo wolne (79 bpm)
pcc - plik do Percussion Studio
  
Zapis tekstowy: |BbSsTtSs|
Zapis tekstowy: |BbSsTtSs|
  

?wiczenie 2 - tempo ?rednie (160 bpm)
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo ?rednie (160 bpm)
  

?wiczenie 2 - tempo szybkie (250 bpm)
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo szybkie (250 bpm)

Ostatnie ?wiczenie obfituje w basy :). Tak jak poprzednio, po opanowaniu ka?dego z ?wicze? osobno, spróbujcie gra? wszystkie trzy na zmien?, jedno po drugim.
  

?wiczenie 3 - tempo wolne (79 bpm)
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - ?wiczenie 3 - tempo wolne (79 bpm)
pcc - plik do Percussion Studio
  
Zapis tekstowy: |BbTtBbSs|
Zapis tekstowy: |BbTtBbSs|
  

?wiczenie 3 - tempo ?rednie (160 bpm)
posłuchaj - ?wiczenie 3 - tempo ?rednie (160 bpm)
  

?wiczenie 3 - tempo szybkie (250 bpm)
posłuchaj - ?wiczenie 3 - tempo szybkie (250 bpm)


Dobrze jest gra? te rytmy równo przy ró?nym tempie, od bardzo wolnego do szybkiego. Mo?na te? zaczynaj?c powoli, przyspiesza? równomiernie tak d?ugo jak to mo?liwe przy równym graniu rytmu, aby nast?pnie zwolni? do tempa, od którego zacz?li?my. Obserwuj uwa?nie co mówi b?ben i twoje d?onie.

?ycz? mi?ej i owocnej nauki, mam nadziej?, ?e przyda si? w doskonaleniu techniki grania na Djembe oraz, ?e dostarczy Wam dobrej zabawy :].

Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty