djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Technikalia > Warsztaty nr. 13

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 13 - Percussion Studio - Ods?ona Pierwsza
04-07-2005 by Dark Wolf

Nie ka?dy rytm jeste?my w stanie zagra?, ot tak, ze s?uchu, aby brzmia? jak w orygianle. Musimy sobie go rozpisa?. Przydatnym narz?dziem do tego zadania jest program Percussion Studio, którego podstawy zamierzam przedstawi? w tych warsztatach. Na pocz?tek ?ci?ganie, instalacja oraz odtwarzanie gotowych rytmów. Zapraszam!Czym jest Percussion Studio?

Witam, oto lekcja dotycz?ca u?ytkowania programu Percussion Studio. Jest on programem s?u??cym do prostego zapisu, odtwarzania i zapisywania rytmów granych na wszelakich instrumentach perkusyjnych, od najnowocze?niejszych do tych etnicznych. Ka?dy, kto gra na nich powinien umie? wykonywa? te czynno?ci.


Jak ?ci?gn?? i zainstalowa? Percussion Studio?

Aby go zdoby? (program oczywi?cie), musimy odwiedzi? stron? Henrego Kellnera . Tam znajdziemy to, czego szukali?my. Klikamy na przycisk w czarnej ramce (tylko na screenie; zrzut nr 1). Percussion Studio mo?emy równie? ?ci?gn?? z oficjalnego FTP djembe.pl. Nast?pn? rzecz?, która nas czeka to instalacja. Tak, jak na screenie (zrzut nr 2), musimy zaznaczy? opcj? "I agree...", i klikn?? „Next”. Pó?niej wybieramy miejsce na dysku do instalacji i "Start".


Jak ods?ucha? stworzon? muzyk??

Aby odtworzy? stworzon? muzyk?, po lewej stronie w s?upku znajdziesz przyciski (16; zrzut nr 3). U do?u jest trójk?cik (17.3). Naci?nij go. Program gra twój utwór. Aby to zatrzyma?, naci?nij kwadracik (18.3). Je?li chcesz, aby utwór by?/przesta? by? odtwarzany jako p?tla, zaznacz/odznacz przycisk z kó?kiem i strza?kami (19.3).
    

Zrzuty ekranów
    
Zrzut nr 1
Zrzut nr 1
Zrzut nr 2
Zrzut nr 2
Zrzut nr 3
Zrzut nr 3


Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty