djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Rytmy > Warsztaty nr. 10

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty nr. 10 - Tradycyjny rytm - Djole
27-12-2004 by Piotr

Djole jest rytmem tanecznym pochodz?cym z Sierra Leone i jest grany podczas celebrowania wa?nych uroczysto?ci w wiosce oraz rodzinie (wg Mamady Keita to rytm grany na po?egnanie). Jest to tzw. Taniec w maskach.Teksyt ?piewany do tego rytmu przedstawia si? nast?puj?co:
Laila i ko korobé, korobé, korobé, mami watoné, aya, sico leleleko aya
sico la i ko, sico la i ko, wa wango sico la i ko, wa wango sico la i ko


W polskim przek?adzie :
Mani opuszcza nas by wyj?? za m??
Zagrajcie na swoich b?bnach, po?egnamy si? z ni?
Mani nie zapomni d?wi?ku naszych b?bnów
Zawsze pami?taj o rodzinnej wiosce
Teraz wszyscy zagrajmy dla odchodz?cej Mani?wiczenia:
Tradycyjnie podaje wersj? na dwie djembe. Rytm jest prosty do zagrania w tempach jakie zaproponowa?em. Ale je?li b?dziemy chcieli sobie pogra? z Mamadym (CD Wassalon) trzeba by? przygotowanym na niez?e „machanie”. (w tempie ~280-290bpm).
Zamieszczam plik d?wi?kowe, pliki do percussion Studio oraz zapisy dla osób nieposiadaj?cych programu Percussion Studio.
Rytm 4/4
Djembe1 │B-OoB-Ss│B-OoB-Ss│
Djembe2 │B--oO---│B---OoOo│Djembe 1
Rytm jest prosty i nie powinien sprawi? nikomu problemów z jego opanowaniem. Zauwa?cie, ?e jest to jeden takt grany w ko?o.
  

Djembe1 tempo wolniejsze - 180bpm
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo 180bpm (wolniejsze).
pcc - plik do Percussion Studio.
  

Djembe1 tempo szybsze - 210bpm
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo 210bpm (szybsze).
pcc - plik do Percussion Studio.

Djembe 2 Ten rytm jest jeszcze prostszy od djembe1, na pocz?tek proponuje stosowa? technik? naprzemienn? . U?atwi ona poczucie rytmu.
  

Djembe 2 tempo wolniejsze 180bpm
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo 180 bpm (wolniejsze)
pcc - plik do Percussion Studio.
  

Djembe 2 tempo szybsze 210bpm
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo 210 bpm (szybsze)
pcc - plik do Percussion Studio.

Djembe1 + Djembe2
Jak zwykle jest to bardzo dobra technika do prawid?owego opanowania tego rytmu. Granie w parach pozwala na wyrobienie dobrej rytmiki oraz umiej?tno?? wyczucia tempa.
  

Djembe 1 + Djembe 2 - tempo wolniejsze
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo 180 bpm (wolniejsze)
pcc - plik do Percussion Studio.
  

Djembe 1 + Djembe 2 - tempo szybsze
zapis - zapis w programie Percussion Studio
posłuchaj - plik d?wi?kowy - tempo 210 bpm (szybsze)
pcc - plik do Percussion Studio.


To wszystko na temat Djole

Pamiętajcie, nie jesteśmy profesjonalnymi "DjembeFolami". Chcemy przekazywać swoją wiedzę innym.
Jeżeli uważasz, że w któryś warsztatach znajdują się błędy - daj znać, chetnie je poprawimy.

<< Poprzednie warsztaty