djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Warsztaty Djembe > Rytmy

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Rytmy
Znajdziecie tu rytmy ró?nego rodzaju, od tradycyjnych afryka?skich, przez gor?ce latynoskie i kuba?skie, do rytmów skomponowanych przez internautów. Ka?dy z rytmów opatrzony jest zapisem nutowym, mp3kami oraz plikiem do programu Percussion Studio.Warsztaty nr. 4 - Rytm Serca
20-09-2004 by Zdzisiu; Żródło: Rodrigez

Przedstawiam wam rytm, od którego zaczyna?em swoj? przygod? z djembe - "Rytm Serca". Jest bardzo ?atwy do opanowania, wi?c idealnie nadaje si? dla pocz?tkuj?cych b?bniarzy. Warsztaty te opatrzone s? w video filmy instrukta?owe, co powinno znacznie u?atwi? nauk? tego? rytmu.


Warsztaty nr. 7 - Tradycyjny rytm - Kpanlogo
08-10-2004 by Piotr

Kpanlogo jest ta?cem afryka?skim wywodz?cym si? z Ghany z okolic miasta Accra. Spopularyzowany zosta? on przez ludy plemienia Ga. Jego rozkwit nast?pi? oko?o roku 1950 po wyzwoleniu si? spod ucisku Brytyjskiego. Taniec ten jest ?wi?towaniem wolno?ci, nowego ?ycia, nadziei. Kpanlogo jest ta?cem m?odzie?y granym dla odpoczynku. Teksty opowiadaj? ró?ne historie i opowie?ci Ananse znad afryka?skiego "z?otego wybrze?a".


Warsztaty nr. 8 - Tradycyjny rytm - Sofa
06-11-2004 by Piotr

Sofa to stary rytm ludu Malinke (wi?cej o Malinke na stronach City Bum Bum). By? grany w celu zagrzania wojowników na koniach (sofa - wojownik) do walki lub po ich powrocie by wychwala? ich odwag? i m?stwo. Konie po us?yszeniu Sofy „ta?czy?y” razem z je?d?cami. Sofa by?a równie? grana w dniu kiedy wojownik umiera?. Inne ?ród?a podaj? , ?e sofa grana by?a na cze?? kóla Samory.


Warsztaty nr. 9 - Tradycyjny rytm - Fankani
17-12-2004 by Piotr

Przedstawiam Wam kolejny rytm ludu Malinke, który nadaje si? zarówno dla pocz?tkuj?cych jak i zaawansowanych b?bniarzy. Wg. tradycji, rytm ten jest grany g?ównie na powitanie, ale mo?na go us?ysze? równie? przy wielu innych okazjach.


Warsztaty nr. 10 - Tradycyjny rytm - Djole
27-12-2004 by Piotr

Djole jest rytmem tanecznym pochodz?cym z Sierra Leone i jest grany podczas celebrowania wa?nych uroczysto?ci w wiosce oraz rodzinie (wg Mamady Keita to rytm grany na po?egnanie). Jest to tzw. Taniec w maskach.


Warsztaty nr. 11 - Tradycyjny rytm - Djagbe
24-03-2005 by Piotr

No to mamy kolejny rytm! Djagbe – rytm (taniec) ludu Malinke. Pochodzi z Gwinei i jest grany na zako?czenie ramadanu. Czyli jest to taniec rado?ci, w którym m??czy?ni i kobiety ta?cz? razem w kole.