djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Galerie zdj?? > Warsztaty Djembe w Malborku

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Warsztaty Djembe w Malborku
26-01-2005 by Zdzisiu

3 Warsztaty Djembe w Malborku Pocz?tek ferii zimowych (stycze? 2005) by? dobrym momentem na rozpocz?cie cyklicznych warsztatów gry na b?bnach. Dla wi?kszo?ci uczestników, to dopiero pocz?tek przygody z b?bnami i mamy nadziej?, ?e pierwsze spotkania pozwoli?y zaszczepi? im pozytywnego „bakcyla” do gry na djembe...Czas poka?e, na razie frekwencja nie spada, a ze spotkania na spotkanie pojawiaj? si? na zaj?ciach nowe twarze. Ciekawostk? jest to, ?e podczas trwania ferii zimowych, dzi?ki pomocy profesjonalnej muzyko-terapeutki - Hani - nasze zaj?cia z djembe, przeplatane s? ?wiczeniami rytmiki, ?piewu oraz gry "na w?asnym ciele", co pomaga rozwin?? prawid?owe poczucie rytmu oraz zapewnia nam odpowiedni? dawk? ruchu wszystkich naszych ko?czyn ;-).

Na zdj?ciach malborska ekipa b?bniarska we wtorkowym i czwartkowym sk?adzie.Darmowe zaj?cia odbywaj? si? w ka?dy czwartek w godzinach:
- 18 - 19: grupa poczatkujaca
- 19 - 20: grupa I
- 20 - 21: grupa II

Miejsce: Miejski Domu Kultury (Plac S?owia?ski) w Malborku.

Kontakt w sprawie warsztatów:
Adam (Zdzisiu) Cegielski tel: 0604 109-076 lub e-mail: zdzisiu@djembe.pl