djembe.pl  |  forum.djembe.pl  |     dodaj do ulubionych  |  ustaw jako startową

djembe.pl > Galerie zdj?? > Ceramiczne muzykowanie

SPONSORZY:
Sprawdz ceny:
Aukcje Allegro
 
Ceramiczne muzykowanie
12-01-2005 by Zdzisiu

Pragniemy przedstawi? wszystkim sympatykom b?bnów ciekaw? inicjatyw?, jaka zrodzi?a si? po warsztatach dla osób niepe?nosprawnych umys?owo w Zagórowie. Ko?o Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo?ledzeniem Umys?owym w Zagórowie wraz z warsztatami Terapii Zaj?ciowej prowadzonymi przez Bo?en? Szychowsk?-Ma?kowsk?, od 1999 roku organizuj? Ceramid?a Zagórowskie, czyli spotkania warsztatowe ceramików. Co rok temat jest inny. W 2002 roku by?o to „Ceramiczne Muzykowanie”. Zjechali si? uczestnicy warsztatów ceramicznych wraz z instruktorami, a tak?e Albert Krystyniak, Warszawski artysta plastyk, który przywióz? swój program pracy z osobami niepe?nosprawnymi, od lat stosowany w ?ucznicy. Obecna na imprezie Krystyna Mrugalska, prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo?ledzeniem Umys?owym postanowi?a pój?? o krok dalej – stworzy? orkiestr? z?o?ona z uczestników warsztatów i ich instruktorów, koncertuj?c? na zrobionych przez siebie instrumentach z gliny.W sk?ad orkiestry wchodzi 40 osób, z 9 placówek dla doros?ych osób z upo?ledzeniem umys?owym z Warszawy, Milanówka, Szczecina, Lublina, Biskupca, Tczewa, ?or, Zagórowa.

Przed pierwszym koncertem, na otwarcie wystawy artystów niepe?nosprawnych intelektualnie pt. „Oswajanie ?wiata”, zorganizowanej w Zamku Ujazdowskim w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepe?nosprawnych, odby?y si? tylko dwa spotkania ca?ej orkiestry – w grudniu 2002 i marcu 2003 roku w O?rodku Szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury w ?ucznicy. Efektem pracy orkiestry jest wydanie p?yty "Rytmy Ziemi" której fragment mo?na us?ysze? tutaj.